Visumservice Resor Stockholm Segla Kontakta oss 
RL resor

Visumservice
Ansök och hämta visum på
Östermalmstorg 1, 4tr, 08.00-17.00

Tfn: + 46 (0)8/50256660
E-mail för visum: yagentinp@gmail.com
SMS visum: 070 557 72 21
Resor / Resevillkor
  Baikonur
  Georgien 2018
  Kazakhstan
  Estland
  Vilnius - Nida - Kaliningrad - Gdansk
  Moskva - opera & balett
  Skärgårdsutflykt maj - sep
  Moskva - sommarhelger
  Tallinn - Nyår
  Weekend in St: Petersburg
  Kryssningen S:t Petersburg
  Sidenvägen genom Kaukasus
  Operafestival i Savonlinna, balett i Sankt Petersburg
  Baltiska resan
  Ukraina
  Resevillkor
  Bokningsregeler
rotary
sidenresa
visum

Resevillkor

Praktiska upplysningar

Avtalsvillkor
Avtalet är bindande mellan researrangören, PELLE MOHLIN TRAVEL AB (PMT)
och resenären när PMT skriftligen har bekräftat resenärens beställning
och resenären inom avtalad tid har betalt angiven anmälningsavgift.
Resenären är skyldig att kontrollera översända färdhandlingar och påtala
eventuella felaktigheter.

Betalning
Anmälningsavgiften, 1.500 kr (delavgift av resans pris), betalas inom 15 dagar efter erhållen bekräftelse.
Slutbetalning skall utan särskild anmodan vara gjord enligt vad som angivits i översänd bekräftelse. All betalning på pg 607 7106-0.  Önskar ni betala med kort för att få avbeställningsskydd, betala på er bank eller internetbank.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsförsäkring går att köpa av oss hos Försäkringsbolaget ERV.
(pris 6% av resans pris). OBS kontrollera först om ni inte har avbeställningsskydd i hemförsäkring, bankkort eller liknande .Avbeställningsörsäkringen måste betalas samtidigtmed anmälningsavgiften.

Avbokningsregler
Fri avbokning, administrationsavgift 200 kr, intill sista anmälningsdatum för respektive resa.
Från sista anmälningsdatum och intill 60 dagar före resan erläggs anmälningsavgiften.
Vid avbokning senare än 60 dagar betalas full avgift.

Arrangörens rätt till ändringar
Vi  förbehåller sig rätt att inställa resa om deltagarantalet inte överstiger 25 personer.
Vi reserverar oss för programändringar utanför vår kontroll och därtill hörande prisändringar.
Prishöjningar kan förekomma då dessa beror på ändringar i transport- och logikostnader, ändringar i skatter, tullar eller avgifter eller ändringar i växelkurser, som påverkar arrangörens kostnader för resan. Samtliga priser är baserade på gällande priser, växelkurser, skatter och moms per den 1 oktober 2012.

Pass, visum, hälsobestämmelser
VI  informerar resenär om vad som gäller ifråga om pass, visum och hälsobestämmelser inför resan. Vi ombesörjer visum. OBS passet får inte ha några defekter och skall vara giltigt 6 mån efter hemkomst.
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i resehandlingar, såsom förlorat, defekt eller felaktigt pass eller visum och förlorad eller felaktig flygbiljett.

Del i dubbelrum
Resenär som beställt plats i dubbelrum får vara beredd att betala enkelrumstillägg om rumspartner ej kan ordnas.

Arrangörens ansvar
Vi reserverar sig för oförutsedda händelser som kan förhindra resans genomförande.


Trygghet
VI har ställt av Kammarkollegiet föreskriven resegaranti samt tecknat försäkring mot flygbolagskonkurser, vilket innebär att resenären alltid är garanterad hemresa.

Resenär bör medföra aktuella försäkringsbesked från Försäkringskassan resp. försäkringsbolag.


Resor arrangeras av PM travel. Resegaranti ställt  hos Kammarkollegiet

Sitemap