Visumservice Resor Stockholm Segla Kontakta oss 
RL resor

Visumservice
Ansök och hämta visum på
Östermalmstorg 1, 4tr, 08.00-17.00

Tfn: + 46 (0)8/50256660
E-mail för visum: yagentinp@gmail.com
SMS visum: 070 557 72 21
Visumservice / Ryssland
  Azerbajdzjan
  Belorus
  Ryssland
  Uzbekistan
  Vitryssland
  Kina
  Kasakhstan
rotary
sidenresa
visum

Ryssland

Visumnansökan i PDF format hittar ni till höger på sidan

Här får du lite råd och tips om hur du fyller i blanketten för att söka visum till Ryssland.
Det är viktigast att den är rätt ifylld från början,annars kan det uppstå förseningar. Till ansökan ska du bifoga:
pass+1 st passfoto (automatfoto med högra örat synligt)

Visumansökan måste du texta eller skriva på maskin.

1. Medborgarskap (om svenskt skriv "Swedish")
2. Efternamn
3. Förnamn
4. Födelsedatum - Obs! Skriv i ordningen dag/månad/år.
5. M=man, F= kvinna
6. Passnummer. Utfärdat. Sista giltighetsdag 
7. "Turism" eller Äffrasresa
8. Turist eller äffarsvisum
9. Enkel, dubbel eller multivisa
10. Inresedatum dag/månad/år
11. Avresedatum dag/månad/år
12. Antal ggr av tidigare besök i Ryssland. Från och till dag/månad/år
13. Ifylles av RL -resor
14. Stad/städer i Ryssland som ska besökas
15. Hemförsäkring eller affärsförsäkring
16. Medföljande barn
17. Tidigare namn (om du har bytt)
18. Hemadres, telefon, email
19. Födelseort. (Om du är född i Ryssland - uppge när och vilket land du har flyttat i).
20. Yrke, samt arbetsplats och adressen till arbetsplatsen, samt telefonnummer, email.
21. Har du släktingar i Ryssland. (Om ja - uppge namn, adres och födelsedatum)

En resenär måste ha en reseförsäkring.

Faxa över din hemförsäkring till oss från din försäkringsbolag.

Oftast räcker hemförsäkringen.

Intyget måste utfärdat på engelska.

Vi kan försäkra er om det behövs

600 kr per pers 2 - 5 dagar

För multivisum:
Det krävs att ni är försäkrade under minst 180 dagar varje gång ni stannar i Ryssland.

(The insurance is valid for a consecutive period of 180 days)

17. Adress och telefonnummer till bostaden ( så blir det lätt att hitta dig om det behövs)
18. Födelseort
19. Antal resor du gjort till Ryssland samt datum för den senaste resan.
20. Eventuellt medresande barn under 16 å r.
21. Eventuella släktingar i Ryssland - (hustru eller make)
22. Kom ihåg att skriva under din ansökan med datum.

För de som är födda i Ryssland/Soviet :
Krävs intyg att ditt ryska medborgskap har upphört. Intyget kan utfärdas av polismyndigheten i Sverige eller Ryska Ambassaden.

Fel ifylld visumblankett kan orsaka försening, ökat kostnad och i värsta fall avslag på ansökan. Vid frågor vänligen ta kontakt med oss.

1. Observera att du måste svara på alla frågor i visumformuläret och texta på ryska eller engelska. Ofullbordat visumformulär kommer inte att behandlas. Man kan ombedjas att lämna alla nödvändiga handlingar för att bevisa innehållet i blanketten.

2. Ett giltigt nationellt pass (bara i original och som inehåller två tomma sidor). Passet måste fortsätta gälla minst 6 månader efter visumets förfallodag.
Observera att skador på passets sidor (i synnerhet sidan med foto) kan få till följd att visumansökan avslås.

3. Ett färskt passfoto av den sökande fästes vid övre högra hörnet av visumformuläret.

4. En betalad reseförsäkring, (i formen av brev undertecknad av en officiel person) giltig i Ryssland, som innehåller ert namn och giltighetsperiod (för medborgare i Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Israel, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Österrike)
Observera att giltighetsperioden skall täcka hela perioden av en planerad resa till Ryssland.

Konsulära avdelningen förbehåller sig rätten att bjuda in den sökande för en intervju och ställa frågor om personliga, financiella, affärsmässiga och korporativa förehavanden, samt om dennes ryska kontakter, partners och anhöriga.

 

e mail visum@telia.com

telefon   08 458 99 70 Läs mer...

Visumansökan Ryssland e-formulär i PDFSitemap